Zkus učit!

Projekt Zkus učit! už po více než dva roky poskytuje zájemcům prostor, jak si vyzkoušet, jestli by je učitelství naplňovalo.

Komplexní program jim poskytne úvod do pedagogické metodiky, reflexi vlastních dovedností a na závěr i zkušební výuku v partnerské základní škole.

Naším cílem je, aby se pro kariéru ve školství rozhodovali co nejmotivovanější a nejschopnější lidé – systémová změna začíná ještě před první zkouškou z pedagogické teorie.

Zkus učit! detailněji:

Sebepoznání, spolupráce i odborná příprava

Zkus učit! má dvě fáze. V první proběhne řada setkání, workshopů a víkendové soustředění. Během nich se účastníci poznají mezi sebou a prozkoumají svá očekávání a motivaci. Sebepoznání je klíčovou součástí projektu, proto první fáze obsahuje i konzultace s psychologem, na kterém mohou účastníci probrat osobní i praktická témata. Součástí přípravy na následnou výuku je i metodická a teoretická příprava. Účastníci povinně navštíví v roli pozorovatelů několik skutečných vyučovacích hodin. Následně dostanou ke kritickému nastudování pedagogickou literaturu a na základě četby vytvoří vyučovací hodinu, kterou mezi sebou navzájem ozkouší. V průběhu všech aktivit je účastníkům poskytována odborná i osobní podpora koordinátorů ze spolku Výluka.

Autentická zkušenost s výukou

Vyvrcholením projektu Zkus učit! je výjezd na některou z partnerských škol, včetně institucí ve vyloučených lokalitách. Účastníky čeká intenzivní týden, během kterého se nejdříve seznámí s prostředím školy, ředitelem či ředitelkou, učiteli i žáky a navštíví vyučovací hodiny. Postupně si vyzkouší roli asistenta pedagoga, druhého učitele a v posledních dvou dnech už učí samostatně. Cílem je poskytnout účastníkům projektu hmatatelnou zkušenost s každodenním fungováním školy i náplní práce pedagoga. Po návratu následuje reflexe vlastní zkušenosti, závěrečná schůzka s psychologem a evaluace celého projektu.

Proč a pro koho

Do Zkus učit! se mohou přihlásit studenti vysokých a posledních ročníků středních škol i pracující, zúčastnit se mohou po složení zálohy a následném uhrazení poplatku. Projekt je pro ně osobní výzvou i praktickou zkušeností a je navržen tak, aby se mohli účastníci po skončení lépe rozhodnout, jestli se učitelství chtějí opravdu věnovat. Zároveň si uvědomí svoje silné i slabé stránky a okolnosti své motivace. Pokud se rozhodnou pedagogické kariéře věnovat, projekt Zkus učit! tak pro ně může být prvním krokem k hlubší reflexi vlastních dovedností a schopností.

Pro učitelskou dráhu se nakonec rozhodne čtvrtina absolventů projektu – působí na základním a středním školství už při studiu nebo na plný úvazek. Ostatní často přispívají ke vzdělávání veřejnosti při volnočasových aktivitách. Zkus učit! je tak nejenom pomyslnou vstupní branou do světa učení, praktickou zkouškou motivací a schopností potenciálních učitelů, ale předává i základní pedagogické kompetence. Jeho absolventi si odnáší dovednosti, které mohou upotřebit i v jiných společensky prospěšných oblastech.