Pro (nejen) čerstvé pedagogy pořádáme workshopy. Během nich se dozví praktické znalosti, tipy pro seberozvoj a dostanou prostor pro sdílení vlastních zkušeností.

Budujeme komunitu – naše workshopy jsou prostor pro setkávání i výměnu zkušeností.

Takhle to vypadalo na jednom z minulých workshopů

Co o naší unikátní sérii řekli bývalí účastníci a účastnice?

„Nejvíce jsem ocenila sdílení, cítím naději, že se v učitelství lépe vyznám.“

„Mnoho tipů využitelných v praxi.“

„Líbily se mi praktické tipy, praktické zkoušky a odborní a sympatičtí přednášející.“

Přihlášky na další běh jsou otevřeny! 😇

Míst je dvacet a víc jich nebude. Workshopy se budou konat vždy v Kampusu Hybernská (není bohužel bezbariérový a nemůžeme s tím nic udělat).

Témata a termíny:

Vždy od 18.00 v Kampus Hybernská, Praha

27. února: Marie Ortová / Feuersteinova metoda
19. března: Jan Hynek / Kázeňské problémy ve třídě
16. dubna: Jakub Esterka / Pořádání a administrativa mimoškolních aktivit (zájezdy)
21. května: Vítek Hrbáček / Vztahy mezi pedagogy

⬇ podrobné anotace najdete níže ⬇

Po každém workshopu budeme pokračovat občerstvením (zajistíme), sdílením, vzájemným poznáváním a výměnou zkušeností. Prostě se o vás postaráme 🙂

Cena: 490,-
Cena do konce února, pro studenty a účastníky předchozí série: 390,-

Doporučujeme se informovat o možnostech financování ze strany vaší školy. Fakturovat umíme.

Na co peníze jdou: platy lektorů, materiály, provozní záležitosti (občerstvení během workshopu, prostory), zajištění produkce a podpory

👉👉👉 Přihlašujte se zde: http://bit.ly/Chcinaorkshopy

A kdyby cokoliv, pište na dagmar@vyluka.org 🔥 A takhle to vypadalo minule:


 


Anotace jednotlivých workshopů:

27. února
Fuersteinova metoda – Marie Ortová 

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je zaměřena na rozvoj rozumových schopností dětí i dospělých, někdy se o ní zjednodušeně mluví jako o metodě, která učí duševní práci. Ve workshopu se především zaměřím na jeden její prvek, a to zkušenost zprostředkovaného učení. Tento prvek lze dobře aplikovat při práci s dětmi ve školách.

Sama metodu používám od roku 2002- pracovala jsem s dětmi v Jedličkově ústavu a v azylovém domě, aktuálně metodu používám při práci se studenty VOŠ a dětmi přípravné třídy ZŠ.
Více než 20 let pracuji na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické. Vyučuji pedagogické předměty, především speciální pedagogiku a jsem učitelkou praxe, poskytuji studentům podporu před a po odborných praxích včetně případové supervize individuální nebo skupinové.

 

19. března
Kázeňské problémy ve tříde – Jan Hynek

Cílem workshopu je ukázat situace a možná řešení nepatřičného chování žáků a studentů. Co dělat v případě šikany ve třídě, máme studenty potrestat? Případně jak?

Vystudoval psychologii a pedagogiku na JCU v Českých Budějovicích. Působí jako asistent na katedře pedagogiky a psychologie, kde zároveň studuje postgraduální studium v oboru pedagogická psychologie, a jako metodik prevence v PPP České Budějovice. Zabývá se problematikou emocí a copingových strategií. V současné době se věnuje nevhodnému chování ve škole, mentoringu a rizikovému chování mládeže.

16. dubna
Pořádání a administrativa mimoškolních aktivit – Jakub Esterka

Workshop „Proč a jak pořádat školní akce“ je věnovaný smyslu, formě i obsahu školních pobytových akcí. Tedy: jaké mají školní outdoor akce pedagogický potenciál a jak jej nejlépe naplnit, abychom dosáhli optimálního výsledku. Jak je začlenit do celoročního konceptu práce s dětmi. Jakou formu akce zvolit pro různé věkové skupiny žáků a studentů, odkud čerpat témata, jak provázat školní akci s místní krajinou a géniem loci. Nakonec nevynecháme ani náležitosti administrativy, která pořádání školních akcí doprovází.

Workshop povede Jakub Esterka; vystudovaný krajinný inženýrkterý má ve Scioškolách na starosti především školní akce. Jtaké jedním ze zakladatelů spolku Krajináři, který nabízí školám pomoc se školními akcemi s environmentálním přesahem. Ve svém volném se opět věnuje dětem i dospělým kteří mají chuť pobývat v přírodě s citem pro souvislosti:) například formou táborů pro rodiče a jejich děti.

21. května
Vztahy mezi pedagogy – Vít Hrbáček

Cílem workshopu je nahlédnout do kolektivu pedagogů jak se prosadit v kolektivu, , posilování vztahů/důvěry, práce s emocemi, komunikace v kolektivu apod.

Akreditovaný VTI trenér (Výcvik ve videotréninku interakcí. 325 hodin, SPIN, Praha 2018 ), Psychoterapeutický výcvik SUR (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., 528 hodin, Praha 2010)
Ve své práci používám velké množství nejrůznějších technik (seznamovací, kooperační, komunikační, techniky týmové spolupráce, sebepoznávací techniky, reflexe, aj.), avšak nejpodstatnější je z mého pohledu práce s pravidly, od kterých se odvíjí míra bezpečí pro všechny členy skupiny. Tyto metody jsou vhodné k upevňování zdravých vztahů a zdravé komunikace,