ZŠ Trmice


bodlak

Trmická základka sídlí v třítisícovém městě v ústeckém kraji ve starší zrekonstruované dvoukřídlé budově, obklopena rozlehlou zahradou. Jedná se o školu s kapacitou 350 žáků, která zároveň otevírá dvě přípravné třídy pro sociokulturně znevýhodněné děti a začleňuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro každého, jehož specifikem je podpora rozvoje rozličných dovedností a talentů žáků i podpora rozvoje elementárních dovedností v ovládání informačních technologií. Výuka probíhá ve specializovaných oborových třídách, často projektově nebo v dvouhodinových blocích. ZŠ Trmice je školou rodinného typu, čehož využívá při výuce i mimoškolních aktivitách, a jejím hlavním cílem je vychovat své žáky tak, aby byli jako její absolventi po stránce vědomostí i po stránce lidské dobře připraveni na další život a stali se z nich dobří a vzdělaní lidé.

ZŠ Bodláka a Pampelišky


bodlak

Polostátní základní škola pojmenovaná po svých zakladatelích vznikla před 14 lety jako alternativa zavedeným základkám na Jičínsku. Nouzí o žáky rozhodně netrpí, proto sídlí hned ve dvou budovách – 1. stupeň a ředitelství se nachází v malé obci Veliš nedaleko Jičína, a v jeho části Robousích lze nalézt budovu 2. stupně ZŠ. Byť jsou stupně fyzicky oddělené, prakticky učí spousta kantorů na obou z nich. V budovách nezvoní a nemají tu ani třídnice a žákovské – vše se zapisuje do elektronického systému, do kterého má přístup škola, rodiče i žáci. Každý ročník má pouze jednu třídu po maximálně 15 žácích. Na škole se realizuje projektová výuka a klade se důraz na individualitu a volnost jdoucí ruku v ruce se zodpovědností.

ZŠ Chraštice


bodlak

Tato základní škola je situována do malé vesnice Chraštice na Příbramsku. Vesnické prostředí je vidět na každém kroku, i když možná jinak, než by se dalo čekat. Ve škole nezvoní a budova je téměř ze všech stran obklopena přírodou, takže děti o přestávkách nesedí ve třídě, ale běhají po zahradě a hrají hry. Hlavním krédem školního vzdělávacího programu je “Spolu a v pohodě”. Žáci, kterých není v třídě více než dvacet, jsou vedeni k samostatné i týmové práci, k dialogu, vzájemnému respektu a zejména pak ke zpětné vazbě, která se zde neužívá jednostranně, ale mezi žáky a učiteli vzájemně. Mezi volitelné předměty pro žáky patří i etická výchova. Školu lze charakterizovat jedním spojením – rozvoj žáků po všech stránkách.

Pořád si nejsi jistý/jistá? Podívej se, proč do toho šli ostatní.