Účastníci

Rebeka Laučíková, studentka Historie FF UK:

Vždy som potajme chcela byť učiteľkou. Predávať to množstvo zaujímavých informácií, ktoré neustále tak dychtivo hltám z kníh už od strednej školy. Na pedagogický obor som sa však nikdy neprihlásila. Vedecký obor ma lákal viac a popri tom som doučovala jazyky. Fajn kombo, no nie je to to pravé. Od prvého momentu kedy som sa dozvedela o Výluke, som bola nadšená. Bolo to presne to, čo človek ako ja potrebuje. Vyskúšať si niečo nad čím už dlho uvažuje, a NEZÁVÄZNE! Výluka je skok do neznáma, pričom viete, že dopadnete do mäkkého. Týchto pár mesiacov mi dalo veľa. Potvrdilo sa to, čo som si už dlho myslela. Byť učiteľom dáva zmysel, je to jedno z najťažších a zároveň najkrajších povolaní. Nič vás tak strašne neunaví a súčasne nabije energiou ako dobre odučená aktívna hodina!

Jakub Aška, student jazykové a literární kultury na PdF UHK, otrok kapitalismu:

Když jsem se přihlásil do Výluky, neměl jsem od tohoto projektu příliš vysoká očekávání. Většinu svého života jsem svému okolí tvrdil, že nejspíš budu učitelem, ale sám jsem moc dobře nevěděl, co všechno tato profese obnáší, a jestli vůbec jsem takového povolání schopen. Několik měsíců společně s Výlukou bych označil za plnohodnotně a smysluplně strávený čas, kdy jsem nejen poznal nové a zajímavé osobnosti, ale také jsem se dozvěděl spoustu pro mě neznámých informací o školství, vzdělávání, ale především o sobě samém, svých limitech a možnostech.

Bc. Kateřina Kratochvílová, studentka Experimentální biologie rostlin Přf UK

Když jsem se o projektu Výluka dozvěděla, přišlo mi skvělé, že existuje někdo, kdo člověku, který studuje odborný nepedagogický obor na VŠ zprostředkuje možnost vyzkoušet si reálně učit. Neuměla jsem si představit, kde začíná a končí práce učitele a co vše je s touto profesí spjato. Nasazení a skvělá práce celého týmu mi umožnila konfrontovat se s realitou a pomohla mi posunout se v dalším rozhodování ohledně učitelství zase o krok dál. Děkuji za tuto cennou zkušenost!

Bc. Kateřina Znojová, studentka Experimentální biologie rostlin Přf UK

Být učitelkou určitě není mým vysněným povoláním, ale spíš jakýmsi záložním plánem v případě, že bych se přece jenom neuživila, jako vědecký pracovník. Přesto mám k dětem velmi kladný vztah, práce s nimi mě baví a již několik let působím jako lektorka na táborech a kroužcích. Zároveň si doplňuji pedagogické minimum v rámci Doplňujícího pedagogického studia na PřF UK a projekt Výluka jsem hned od začátku vnímala, jako další zdroj cenných zkušeností. Také mě velmi lákala představa, že si konečně zkusím učit ve škole také něco jiného než zájmové kroužky. Prostě mě zajímalo, jestli na to mám a jsem vůbec schopná být učitelka. Na všechny tyto otázky jsem díky účasti v projektu Výluka získala odpovědi a nejen to, jako bonus mi Výluka dala i spoustu krásných zážitků a nové přátele. Všem z týmu moc děkuji a přeji mnoho úspěchů v budoucnosti.

Ing. Marek Tejc, programátor, snílek a knihomol

Do projektu Výluka jsem se přihlásil ze zvědavosti (a částečně i z hecu) skoro na poslední chvíli. V průběhu střední a následně i vysoké školy jsem doučoval řadu kamarádů a přátel toliko nenáviděnou matematiku s fyzikou a mnoho z nich tvrdilo, že bych měl jít zkusit učit, protože by mi to mohlo jít. Do učitelství jsem se nicméně nikdy nehrnul, ale s postupem času si mě tato myšlenka získala a Výluka se jevila jako zajímavá možnost, jak si učení „bezbolestně“ v reálu vyzkoušet. V rámci ohlédnutí v jistém časovém odstupu této zkušenosti rozhodně nelituji, poznal jsem lépe nejenom sebe a žáky z pozice učitele, ale zjistil, že učení s motivací a zaujetím má opravdu smysl.

David Chloupek, DiS., student SVŠE Znojmo

O projektu Výluka jsem se dozvěděl pomocí internetové televize DVTV, kde ho hlavní koordinátorky kompletně představily a tím mě nesmírně zaujaly a spustily ve mně zájem, že bych to chtěl snad také zkusit. Jelikož jsem již v minulosti doučoval svoje spolužáky na VOŠ ekonomiku a účetnictví, tak mi ale stále v hlavě vyvstávala otázka: Jaké je to stát na druhé straně před celou třídou a podat ucelený výklad, jenž povede k dalšímu poznání nebo pochopení vyučované látky? Na což mi Výluka v průběhu odpověděla s přívětivou tváří.

Jan Tůma

Zažil jsem si učení na vlastní kůži, a taky ten pocit, že jsem součást pedagogického kolektivu. Chtěl jsem hands-on zkušenost a mám ji. A spoustu rad a informací k tomu, takže jsem docela spokojený. Získal jsem trochu větší sebejistotu při komunikaci s učitelkami.

Spolupracující

PhDr. David Čáp, Ph.D., psycholog, etoped, pedagog:

Projekt Výluka považuji za přínosný nejen pro nerozhodnuté a hledající budoucí učitele, ale také pro studenty, kteří původně o pedagogické dráze neuvažovali, ale přesto by chtěli nahlédnout za oponu. Navíc je to výjimečná příležitost, jak se ve svém směřování ujistit či změnit cestu bez ztráty několika let studia. „Výlukáři“ mají opakovanou zkušenost, že se zájemci po nabídnuté příležitosti rozhodnou pro učitelství. A to je pro školství velmi dobrá zpráva.

 

Mgr. Kristina Pernicová, psycholožka:

Aktivitu organizace Výluka považuji za velmi smysluplnou, protože umožňuje studentům a zájemcům o pedagogiku kvalifikovaně se rozhodnout, zda je pro ně tato dráha vhodná a z dlouhodobého hlediska zajímavá. Reálná zkušenost ze školství může ty, kteří by v učitelské profesi nebyli úspěšní nebo by je tato práce nenaplňovala, uchránit od špatné životní volby nebo brzkého syndromu vyhoření se všemi jeho důsledky. Zároveň poskytuje prostor, aby budoucí učitelé důkladně zvážili své osobní motivace a rizika spojená s touto volbou.
Vzhledem k tomu, že jde o ojedinělý projekt, který je výhodný jak pro budoucí učitele, tak jejich žáky, jsem velmi ráda, že na něm mohu participovat.

 

Bc. Aneta Kolesáriková, finance executive ve StoryTLRS:

Přístup, kterým vyučovali někteří pedagogové, kteří mě učili na základní a střední škole, byl odučit a jít. Jestli se Výluce povede dostat do škol pedagogy, kteří tento trend změní, chtějí učit, baví je to a umí předat efektivně informace, tak to bude pro mě úspěch, a právě to je důvod, proč na Výluce spolupracuji.

 

ACADEMIA IREAS, o.p.s.:

Spolupracujeme s organizací Výluka, protože rádi děláme věci, které dávají smysl – a připravovat studenty na výuku z didaktického hlediska tak, aby zapojovali kromě vzdělávacích cílů, také cíle rozvojové, smysl má!

 

Koordinátoři

Mgr. Sandra Ort Feyglová, doktorantka oboru Informační vědy na FF UK, lektorka NIDV:

Jsem věčná a špatná studentka a na internetech vystupuju jako Sonja Kubareva. Zajímám se o informační a mediální gramotnost, o nová média a vzdělávání a o jejich propojování. Baví mě různé formy studentského a občanského aktivismu a často a hodně si beru víc věcí, než jsem schopná zvládnout, a právě takhle jsem vymýšlela a spoluzakládala Výluku. Vždycky mě bavilo doučovat i učit, ale říkala jsem si, že jsou lepší způsoby, jak změnit svět, než jít na pedagogickou fakultu a stát se učitelkou. Později jsem to musela přehodnotit, když jsem si pořádně uvědomila, že to, jací jsme my i společnost kolem nás, je dáno z velké části naší výchovou. Neexistuje lepší způsob, jak změnit svět k lepšímu, než podílet se na vzdělávání dalších generací a jejich výchově v dobré lidi.

 

Mgr. Jana Fryzelková, odborná referentka Oddělení vnějších vztahů PřF UK:

V průběhu studia molekulární biologie jsem si začala postupně uvědomovat, že přes mou velkou lásku k vědě v ní nechci zůstat. Stále více mě to táhlo k mladým lidem a hlavně výuce. A tak jsem začala pracovat na fakultě, kde se snažím přivést k přírodním vědám širokou veřejnost. I tady mi však chyběla možnost podílet se přímo na vzdělání dětí. Nakonec jsem došla k tomu, že mi nevadí, když ve výsledku učit nebudu, ale pokud dostanu do škol alespoň deset skvělých učitelů, budu spokojená. A tento můj cíl můžu realizovat skrze Výluku. Představa je to možná naivní, ale vždyť co je důležitější než motivovaní učitelé a učitelky, kteří pro vzdělávání se nadchnou nové generace?

Mgr. Renata Šagátová, učitelka Gymnázium Nad Alejí:

Vystudovala jsem obor didaktiky francouzského jazyka jako cizí jazyk ve Francii. Již 9 let učím francouzštinu na osmiletém gymnáziu a také v soukromém sektoru. Učení mě baví. Je to nicméně težká a komplexní profese, která se mění a rozvíjí. Přijde mi velmi důležité, aby na školách učili “uvědomělí” učitelé, kteří tuto profesi vykonávat chtějí a aby věděli, co obnáší dříve než se učiteli stanou. Přijde mi důležité, aby se studenti s učitelskou praxí setkali co nejdříve a dostali prostor si nejen učení vyzkoušet, ale také lépe poznat budoucího učitele v sobě  a seznámit se s touto komplexní profesí. Toto Výluka nabízí a jsem ráda, že mohu být součástí takové iniciativy.

Dominik Vachuda, student historie na FF UK, lektor primární prevence:

Již od střední školy mě přitahovalo učit, ale ve chvíli rozhodování, na kterou vysokou školu jít, jsem si vybral obor historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Postupem času, i pod vlivem mých aktivit v kobyliské farnosti spravované kongregací Salesiánů Dona Bosca, kteří se věnují mládeži, ve mně dozrávala (a stále dozrává) chuť pracovat s mladými lidmi. Když přišla možnost zapojit se do zakládání spolku Výluka, rád jsem ji využil, protože mi poskytovala příležitost, jak definitivně přijít na to, jestli mám učit.