UČITplus

Českému školství se často vytýká, že se dostatečně nevěnuje praxi. Jenže učení není jen předávání informací, ale taky cesta k seberozvoji. Unikátní projekt UČITplus v sobě má oboje.

Během tří měsíců společně s vámi vytvoříme vzdělávací program, který budete vy či vaši zaměstnanci realizovat na konkrétní základní škole. Série přednášek o vašem oboru, během které inspirujete žáky a zároveň si zlepšíte komunikační dovednosti? Celodenní workshop s cílem najít nové talenty, kterým zároveň vypilujete soft skills? Projekt UČITplus je vždy ušitý na míru vám i vašim potřebám.

Znát učení z lavice nestačí

Nejdřív si s vámi sedneme, zjistíme vaše požadavky, sepíšeme harmonogram a vybereme vzdělávací instituci. Poté se společně vydáme na školu – zjistíte, jak probíhá příprava vyučovacích hodin a ukážeme vám základy pedagogické teorie. Za katedrou je toho víc, než by se mohlo zdát, a UČITplus nabízí jedinečnou příležitost to zjistit na vlastní kůži.

Třicet kolegů není totéž co třicet žáků v lavicích. Děti jsou nemilosrdní kritici, řeknou, co si myslí, a dají najevo, když je něco nebaví – nebudou kývat jen proto, že je někdo poslal na školení. Konfrontace s prostředím vymykajícím se zaběhlým pořádkům korporátního světa je klíčovou složkou UČITplus. Účastníci projektu odejdou nejen bohatší o metodické znalosti, ale dostanou příležitost k seberozvoji, jakou na klasickém školení nenajdou.

Vrátit něco zpátky

Při vymýšlení vzdělávacího programu budeme společně klást důraz na to, aby byl přínosný i pro samotné studenty. Díky kontaktu s lidmi z praxe mohou žáci získat aktuální informace z oboru, který je zajímá, a víc si ujasnit svou budoucí kariéru. Pro vás je to nejen způsob, jak přispět k vyšší vzdělanosti, ale zároveň dostanete obrázek o generaci, která vám může za pár let posílat životopisy.

Co potom?

Výluka se na organizování vzdělávacích aktivit podílí už 3 roky. Díky našim ostatním projektům jsme v neustálém kontaktu s učiteli, školami i žáky, máme propracované metodické i teoretické zázemí. I přesto ale dáme na osobní a lidský přístup. Nebudeme vás nudit flowcharty a zavedenými postupy. Jde nám o to, abyste vy nebo vaši zaměstnanci odešli s autentickou zkušeností.

Zázemí zkušených lektorů

Po skončení vzdělávacího programu všem účastníkům dáme absolventský certifikát. Důležitější než papír bude ale vyšší kvalifikace a nové dovednosti, které si z projektu odnesou. Ať už to bude lepší time-management, vůdčí schopnosti získané díky skupinové práci s třídou nebo intuice pro jednání v krizových situacích, po skončení UČITplus se do vaší společnosti vrátí lidé s unikátní zkušeností a do školních lavic žáci, kteří dostali něco navíc nad rámec běžné výuky. A to se počítá.