Výluka, z.s.

Organizace Výluka podporuje lidi se zájmem o vzdělávání a propojuje je se školami různého typu v různých lokalitách, čímž se snaží rozvinout potenciál učitelů a učitelek v českém školství.

Učitelství je podle nás mnohem více než povolání hlavně poslání. Taky si myslíme, že se vyplatí dát možnost těm, kdo se z nějakého důvodu nechtějí stát učiteli na plný úvazek, aby zjistili, že učení může být i koníček na pár hodin týdně, kterým může člověk změnit život k lepšímu nejen desítkám dětí, ale i sobě samému.

Výluka vznikla na podzim 2015 jako projekt a později i spolek pro studenty a studentky různých oborů vysokých škol, kteří, ačkoliv nestudují pedagogické obory, přemýšlí nad učitelstvím. Výluku vymyslely o rok dříve Jana a Sandra při studiu svých tehdejších oborů – biologie a knihovnictví – po společném výletě do Londýna, kde se dozvěděly o britské neziskovce TeachFirst. Z nějakých důvodů ani jedna z nich nešla studovat učitelství, byť věděly, že by je učení bavilo. TeachFirst se zdálo jako ideální projekt pro lidi s podobnou studijní cestou, a tak začaly přemýšlet nad tím, že by chtěly zkusit společně začít realizovat něco podobného, jen v menším, jako spolek.

Zakladatelky svým nápadem nadchly několik schopných přátel, a tak mohl skutečně vzniknout projekt Výluka. V loňském akademickém roce 2016/2017 proběhly pilotní výjezdy několika odvážných vysokoškolských studentů a studentek, kteří pomohli nadšeneckému projektu vyklubat se v plnohodnotný komplexní produkt, který pomáhá jednotlivcům při rozhodování o jejich dalším směřování, dále pak učitelům a učitelkám při znovuobjevování vlastní motivace díky spolupráci s nadšenými lidmi, a skrze to i zapojeným školám a celému systému.

Během dvou let ve vzdělávacím rybníčku Výluka konzultovala s nejznámějšími českými vzdělávacími organizacemi, spolupracovala s různými školami a jejich řediteli či ředitelkami, diskutovala s desítkami učitelek a učitelů a zkusila učit stovky dětí.

Jsme financování čistě z vašich darů, PODPOŘTE NÁS: č. ú. 2601052235 / 2010

 

Dokumenty:

624505-200     Přihláška do spolku Výluka, z. s.

624528-200     Oznámení o zpracování osobních údajů – příloha přihlášky do spolku Výluka

624528-200     Zápis z valné hromady, 21.11.2018

624528-200     Oznámení o svolání valné hromady spolku Výluka 2018

624528-200     Účetní závěrka spolku Výluka za rok 2017

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU VÝLUKA ZA ROK 2017

624528-200     Zpráva disciplinární komise 2018, spolek Výluka

624528-200     Nové stanovy spolku Výluka 2018

624528-200     Zápis_Valná_Hromada, 20. 12. 2017

624528-200     Oznámení o svolání valné hromady spolku Výluka 2017

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU VÝLUKA ZA ROK 2016

624528-200     Kodex spolku Výluka

624528-200     Jednací a organizační řád spolku Výluka

624528-200     Stanovy spolku Výluka

624528-200     Zápis ze zakládající valné hromady konané 3. října 2016