Výluka, z.s.

Organizace Výluka podporuje lidi se zájmem o vzdělávání a propojuje je se školami různého typu v různých lokalitách, čímž se snaží rozvinout potenciál učitelů a učitelek v českém školství.

Učitelství je podle nás mnohem více než povolání hlavně poslání. Taky si myslíme, že se vyplatí dát možnost těm, kdo se z nějakého důvodu nechtějí stát učiteli na plný úvazek, aby zjistili, že učení může být i koníček na pár hodin týdně, kterým může člověk změnit život k lepšímu nejen desítkám dětí, ale i sobě samému.

Výluka vznikla na podzim 2015 jako projekt a později i spolek pro studenty a studentky různých oborů vysokých škol, kteří, ačkoliv nestudují pedagogické obory, přemýšlí nad učitelstvím. Výluku vymyslely o rok dříve Jana a Sandra při studiu svých tehdejších oborů – biologie a knihovnictví – po společném výletě do Londýna, kde se dozvěděly o britské neziskovce TeachFirst. Z nějakých důvodů ani jedna z nich nešla studovat učitelství, byť věděly, že by je učení bavilo. TeachFirst se zdálo jako ideální projekt pro lidi s podobnou studijní cestou, a tak začaly přemýšlet nad tím, že by chtěly zkusit společně začít zrealizovat něco podobného, jen v menším, jako spolek.

Zakladatelky svým nápadem nadchly několik schopných přátel, a tak mohl skutečně vzniknout projekt Výluka. V loňském akademickém roce 2016/2017 proběhly pilotní výjezdy několika odvážných vysokoškolských studentů a studentek, kteří pomohli nadšeneckému projektu vyklubat se v plnohodnotný komplexní produkt, který pomáhá jednotlivcům při rozhodování o jejich dalším směřování, dále pak učitelům a učitelkám při znovuobjevování vlastní motivace díky spolupráci s nadšenými lidmi, a skrze to i zapojeným školám a celému systému.

Během dvou let ve vzdělávacím rybníčku Výluka konzultovala s nejznámějšími českými vzdělávacími organizacemi, spolupracovala s různými školami a jejich řediteli či ředitelkami, diskutovala s desítkami učitelek a učitelů a zkusila učit stovky dětí.

Tým

Jana Fryzelková

Vystudovala magistra v molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pracuje na oddělení vnějších vztahů tamtéž, kde se stará hlavně o prezentaci fakulty na různých akcích a také pořádá workshopy pro děti. Kromě práce na PřF UK pořádá koncerty a festivaly na jihovýchodě Moravy.

Ve Výluce Jana hlavně dohlíží na to, aby vše šlapalo, jak má. Zodpovídá za právní záležitosti, finance a fundraising.

jana@vyluka.org
+420773692530

Sandra Feyglová

Má bakaláře z informačních studií a knihovnictví, teď studuje magisterská nová média a má přerušenou teoretickou pedagogiku – vše na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako asistentka pedagoga ve 2. třídě jedné pražské základní školy a podílí se na vývoji výukové deskové hry Syrious s uprchlickou tematikou.

Do Výluky Sandra přináší nápady, lidi i motivaci. Zodpovídá za nové projekty, HR a komunikaci.

sandra@vyluka.org
+420774á67876

Dominik Vachuda

Studuje historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K tomu začal navštěvovat kurzy pedagogicko-psychologického minima a chystá se na studium učitelství dějepisu a ZSV na Pedagogické fakultě UK. Kromě studia pracuje jako lektor primární prevence na základních školách a vede mládež v kobyliské farnosti u Salesiánů, přes léto dělá tábory.

Výluka realizuje své projekty právě díky Dominikovi. Zodpovídá za projekt Výluka, odbornost a spolupráce.

dominik@vyluka.org
+420732839312

Dokumenty:

624528-200     Zápis_Valná_Hromada, 20. 12. 2017

624528-200     Oznámení o svolání valné hromady spolku Výluka

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU VÝLUKA ZA ROK 2016

624528-200     Kodex spolku Výluka

624528-200     Jednací a organizační řád spolku Výluka

624528-200     Stanovy spolku Výluka

624505-200     Přihláška do spolku Výluka, z. s.

624528-200     Zápis ze zakládající valné hromady konané 3. října 2016