Výluka, z.s.

Organizace Výluka podporuje lidi se zájmem o vzdělávání a propojuje je se školami různého typu v různých lokalitách, čímž se snaží rozvinout potenciál učitelů a učitelek v českém školství.

Učitelství je podle nás mnohem více než povolání hlavně poslání. Taky si myslíme, že se vyplatí dát možnost těm, kdo se z nějakého důvodu nechtějí stát učiteli na plný úvazek, aby zjistili, že učení může být i koníček na pár hodin týdně, kterým může člověk změnit život k lepšímu nejen desítkám dětí, ale i sobě samému.

Výluka vznikla na podzim 2015 jako projekt a později i spolek pro studenty a studentky různých oborů vysokých škol, kteří, ačkoliv nestudují pedagogické obory, přemýšlí nad učitelstvím. Výluku vymyslely o rok dříve Jana a Sandra při studiu svých tehdejších oborů – biologie a knihovnictví – po společném výletě do Londýna, kde se dozvěděly o britské neziskovce TeachFirst. Z nějakých důvodů ani jedna z nich nešla studovat učitelství, byť věděly, že by je učení bavilo. TeachFirst se zdálo jako ideální projekt pro lidi s podobnou studijní cestou, a tak začaly přemýšlet nad tím, že by chtěly zkusit společně začít realizovat něco podobného, jen v menším, jako spolek.

Zakladatelky svým nápadem nadchly několik schopných přátel, a tak mohl skutečně vzniknout projekt Výluka. V loňském akademickém roce 2016/2017 proběhly pilotní výjezdy několika odvážných vysokoškolských studentů a studentek, kteří pomohli nadšeneckému projektu vyklubat se v plnohodnotný komplexní produkt, který pomáhá jednotlivcům při rozhodování o jejich dalším směřování, dále pak učitelům a učitelkám při znovuobjevování vlastní motivace díky spolupráci s nadšenými lidmi, a skrze to i zapojeným školám a celému systému.

Během dvou let ve vzdělávacím rybníčku Výluka konzultovala s nejznámějšími českými vzdělávacími organizacemi, spolupracovala s různými školami a jejich řediteli či ředitelkami, diskutovala s desítkami učitelek a učitelů a zkusila učit stovky dětí.

Jsme financování čistě z vašich darů, PODPOŘTE NÁS: č. ú. 2601052235 / 2010

 

Tým

Jana Fryzelková

Vystudovala magistra v molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pracuje na oddělení vnějších vztahů tamtéž, kde se stará hlavně o prezentaci fakulty na různých akcích a také pořádá workshopy pro děti. Kromě práce na PřF UK pořádá koncerty a festivaly na jihovýchodě Moravy.

Ve Výluce Jana hlavně dohlíží na to, aby vše šlapalo, jak má. Zodpovídá za právní záležitosti a finance.

jana@vyluka.org
+420773692530

Sandra Ort Feyglová

Má bakaláře z informačních studií a knihovnictví, teď studuje magisterská nová média a má přerušenou teoretickou pedagogiku – vše na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako asistentka pedagoga ve 4. třídě jedné pražské základní školy a podílí se na vývoji výukové deskové hry „Syrious : Útěk ze Sýrie“ s uprchlickou tematikou.

Do Výluky Sandra přináší nápady, lidi i motivaci. Zodpovídá za nové projekty, HR, komunikaci a fundraising.

sandra@vyluka.org
+420774867876

Dominik Vachuda

Studuje historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K tomu začal navštěvovat kurzy pedagogicko-psychologického minima a chystá se na studium učitelství dějepisu a ZSV na Pedagogické fakultě UK. Kromě studia pracuje jako lektor primární prevence na základních školách a vede mládež v kobyliské farnosti u Salesiánů, přes léto dělá tábory.

Projekt Výluka probíhá právě díky Dominikovi – zodpovídá za jeho prezenční variantu a odbornost.

dominik@vyluka.org
+420732839312

Renata Šagátová

Vystudovala francouzskou filologii a didaktiku ve Francii. Dva roky po návratu začala učit na osmiletém gymnáziu. Pracuje s žáky ve věku 11 až 19 let. V rámci dalšího vzdělávání vystudovala dvouletý program “kreativní pedagogiky” na DAMU.

Ve Výluce Renata zodpovídá za realizaci distanční varianty projektu Výluka, odbornost, spolupráce a fundraising.

renata@vyluka.org
+420607770757

Marek Tejc

Vystudoval kybernetiku a robotiku na FEL ČVUT v Praze. Ze zvědavosti a jako koníček začal studovat a zatím má nedokončené 2 roky na bakalářském oboru FS ČVUT v Praze. Momentálně pracuje jako programátor / tester ve firmě CertiCon. Po absolvování projektu Výluka přemýšlí o tom, že si doplní pedagogického vzdělání a aktivně se zapojí do českého školství.

Marek má ve Výluce na starosti realizaci chystaného projektu Začni učit!.

marek@vyluka.org
+420776522854

Jakub Aška

V současnosti dokončuje bakalářské studium na pedagogické fakultě v Hradci Králové. V dalším studiu se chce věnovat teorii současného umění a její aplikace do pedagogiky. K Výluce se jako koordinátor připojil po absolvování výjezdu v letním semestru v roce 2017.

Ve Výluce má Jakub na starosti sociální sítě a externí komunikaci.

jakub@vyluka.org
+420731177085

Radka Planková

Má bakaláře z informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě Výluky se věnuje dalším projektům, které jí dávají smysl – Psaní Hravě, kde má na starost komunikaci a Czechitas, kde působí jako kariérní koordinátorka. Je jednou z organizátorek pražských PyLadies a PyWorking workshopů.

Radka ve Výluce zodpovídá za fundraising.

radka@vyluka.org

Ondřej Trhoň

Na FSV UK vystudoval žurnalistiku, aktuálně dopisuje diplomku na Studiích nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tváří se jako novinář, o kultuře, technologiích a videohrách píše pro Radio Wave, A2 nebo Cinepur. Fotografuje, podílí se na vývoji hry Attentat 1942 a vydává nezávislý časopis Dýpt.

Ve výluce pomáhá s texty a komunikační strategií.

ondrej@vyluka.org

Dokumenty:

624528-200     Zápis_Valná_Hromada, 20. 12. 2017

624528-200     Oznámení o svolání valné hromady spolku Výluka

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU VÝLUKA ZA ROK 2016

624528-200     Kodex spolku Výluka

624528-200     Jednací a organizační řád spolku Výluka

624528-200     Stanovy spolku Výluka

624505-200     Přihláška do spolku Výluka, z. s.

624528-200     Zápis ze zakládající valné hromady konané 3. října 2016