Tým


Sandra Ort Feyglová
Předsedkyně, fundraiserka, ZačniUČIT.cz
sandra@vyluka.org
+420774867876

Ondřej Trhoň
Komunikace, kontakt pro média
ondrej@vyluka.org
+420607235846

Jana Fryzelková
Místopřesedkyně, finance
jana@vyluka.org
+420773692530

Marek Tejc
Tech support, ZačniUČIT.cz
marek@vyluka.org
+420776522854

Radka Planková
Chief Important Things Officer (Administrativa)
radka@vyluka.org
+420608376043

Dagmar Ašková
Produkce, workshopy, komunita
dagmar@vyluka.org