Tým

Jana Fryzelková

Vystudovala magistra v molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pracuje na oddělení vnějších vztahů tamtéž, kde se stará hlavně o prezentaci fakulty na různých akcích a také pořádá workshopy pro děti. Kromě práce na PřF UK pořádá koncerty a festivaly na jihovýchodě Moravy.

Ve Výluce Jana hlavně dohlíží na to, aby vše šlapalo, jak má. Zodpovídá za právní záležitosti a řeší spolupráce

jana@vyluka.org
+420773692530

Sandra Ort Feyglová

Má bakaláře z informačních studií a knihovnictví, dokončila magisterské studium nových médií a má přerušenou teoretickou pedagogiku – vše na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní je doktorantkou v oboru Informační vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jako pedagožka ve školním klubu jednoho církevního gymnázia a podílí se na vývoji výukové deskové hry „Syrious : Útěk ze Sýrie“ s uprchlickou tematikou.

Do Výluky Sandra přináší nápady, lidi i motivaci. Zodpovídá za nové projekty, HR a komunikaci a vede projekt ZačniUČIT.cz.

sandra@vyluka.org
+420774867876

Marek Tejc

Vystudoval kybernetiku a robotiku na FEL ČVUT v Praze. Ze zvědavosti a jako koníček začal studovat a zatím má nedokončené 2 roky na bakalářském oboru FS ČVUT v Praze. Momentálně pracuje jako programátor / tester ve firmě CertiCon. Po absolvování projektu Výluka přemýšlí o tom, že si doplní pedagogického vzdělání a aktivně se zapojí do českého školství.

Marek má ve Výluce na starosti realizaci projektu ZačniUČIT, spravuje web a stará se o naše zázemí.

marek@vyluka.org
+420776522854

Radka Planková

Má bakaláře z informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě Výluky se věnuje dalším projektům, které jí dávají smysl – Psaní Hravě, kde má na starost komunikaci, a Czechitas, kde působí jako kariérní koordinátorka. Je jednou z organizátorek pražských PyLadies a PyWorking workshopů.

Ve Výluce Radka zodpovídá za nadační a grantový fundraising, finance a administrativu.

radka@vyluka.org
+420608376043

Ondřej Trhoň

Na FSV UK vystudoval žurnalistiku, aktuálně dopisuje diplomku na Studiích nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tváří se jako novinář, o kultuře, technologiích a videohrách píše pro Radio Wave, A2 nebo Cinepur. Fotografuje, podílí se na vývoji hry Attentat 1942 a vydává nezávislý časopis Dýpt.

Ve Výluce píše texty a spravuje externí komunikaci, sociální sítě.

ondrej@vyluka.org

Renata Šagátová

Vystudovala francouzskou filologii a didaktiku ve Francii. Dva roky po návratu začala učit na osmiletém gymnáziu a nyní v různých školách a institucích pracuje s žáky ve věku 11 až 19 let. V rámci dalšího vzdělávání vystudovala dvouletý program “kreativní pedagogiky” na DAMU.

Ve Výluce Renata zodpovídá za workshopy, pedagogickou odbornost a projekt Zkus UČIT. S Dominikem tvoří náš hlavní pedagogický tandem. Aktuálně se podílí na přípravě nového projektu, budování komunity začínajících učitelů.

renata@vyluka.org
+420607770757