Komunita začínajících učitelů

Začínající učitelé postrádají bezpečný prostor, kde by si mohli nejen osvojit praktické nástroje pro práci se školní třídou, ale také sdílet své úspěchy, neúspěchy i problémy s kolegy a odborníky. My jim ho nabízíme – pomocí dvou unikátních programů.

První je série workshopů.

Během podzimu proběhnou 4 workshopy. Jejich cílem je podpořit začínající učitele v jejich praxi, rozšířit jim znalosti a dovednosti v tématech, která musí každodenně řešit. Odnesou si teoretický i praktický vhled a budou moci sdílet své zkušenosti.

Workshopy připravujeme jako navazující sérii pro uzavřenou skupinu 15 motivovaných účastníků a účastnic. Témata spolu souvisejí a vzájemně se prolínají. V uzavřené skupině vznikne důvěrný prostor pro sdílení a spolupráci. Během navíc během čtyř setkání účastníci budou moci navázat kontakt, který přetrvá i po skončení podzimních workshopů.

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy jsou workshopy zdarma a přihlášky jsou otevřené!

Tady je harmonogram:

26. září – Úspora energie a práce se stresem: Mgr. et MgA. Martin Sedláček

24. října – Já a autorita či autority: Mgr. Kristina Pernicová

21. listopadu – Jak naslouchat a lépe komunikovat: Radka Schillerová, MBA

12. prosince – Hodnocení, sebehodnocení: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

 

Druhým programem jsou víkendová setkání.

O nich vám víc řekneme brzy, ale pilotní běh bude o odborném dohledu, komunitní podpoře, coachingu. Během dvou víkendů dojde na předávání uznalostí, sdílení problémů a zkušeností a taky půjde o důvěru.