Komunita začínajících učitelů

Začínající učitelé postrádají bezpečný prostor, kde by si mohli nejen osvojit praktické nástroje pro práci se školní třídou, ale také sdílet své úspěchy, neúspěchy i problémy s kolegy a odborníky. My jim ho nabízíme – pomocí dvou unikátních programů.


💎Víkendová setkání (právě běží)⭐

Setkání (říkáme jim víkendovky) jsou určená pro uzavřenou skupinu 15 učitelů a učitelek. První je o profesním rozvoji, druhé o tom osobním. Jejich součástí jsou workshopy, mentoring, koučování i důvěrný prostor pro sdílení. Chceme vytvořit bezpečný prostor, kde si učitelé nejen osvojí praktické nástroje pro práci se školní třídou, ale také mohou sdílet své úspěchy i problémy s kolegy a odborníky.

Jak vypadala první víkendovka?

Téma bylo „Já v roli učitele“ a proběho 22. a 23. listopadu 2019.

Během pátečního večera a sobotního dne jsme se věnovali vedení třídy, přípravě materiálů do hodin, vnitřním i vnějším autoritám či dramatické roli učitele. Lektoroval vypravěč Martin Hak, koučové Lukáše Radostného a Martina Sedláčka, Renata Šagátová nebo Eva Čechová.

Informace k druhému setkání „Já versus já v roli učitele“

(Bílý potok pod smrkem v Jizerských horách, ubytování zajišťujeme)
13. března v pátek v podvečer odjedeme
15. března v neděli odpoledne se vrátíme

V druhém víkendovém setkání se zaměříte hlavně sami na sebe. Bude to spíše o vašem osobním rozvoji a proběhne i sdílení v rámci skupiny nejen začínajících učitelů. Toto víkendové setkání proběhne mimo Prahu o víkendu 14. a 15. března 2020, vyrazíme v pátek v podvečer a zpět se vrátíme v neděli odpoledne. Prakticky po celou dobu vám zde bude k dispozici zkušený mentor. Víkend mimo Prahu nám umožní se společně potkat i trochu neformálně, třeba u ohně či piva.

Na závěr programu proběhne společná evaluace pod vedením zkušeného kouče. Ta se odehraje v červnu (na konkrétním datu se domluvíme). Shrneme s vámi vaše zkušenosti, pomůžeme vám je reflektovat a připravit vás tak na další školní rok!

Bude to znova?

Ano! Na příští rok plánujeme spuštění dalšího běhu. Sledujte naše socální sítě nebo se přidejte do 👉 newsletteru 👈 a nic vám neunikne!

 


 

Série workshopů

Během podzimu proběhly 4 workshopy. Jejich cílem je podpořit začínající učitele v jejich praxi, rozšířit jim znalosti a dovednosti v tématech, která musí každodenně řešit. Odnesou si teoretický i praktický vhled a budou moci sdílet své zkušenosti.

Workshopy jsme připravili jako navazující sérii pro uzavřenou skupinu 15 motivovaných účastníků a účastnic. Témata spolu souvisejí a vzájemně se prolínají. V uzavřené skupině vznikl důvěrný prostor pro sdílení a spolupráci. Během navíc během čtyř setkání účastníci a účastnice mohli navázat kontakt, který přetrvá i po skončení podzimních workshopů.

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy byly workshopy zdarma. (přihlášky jsme už uzavřeli, ale když se přidáte do našeho newsletteru, pokud se místo uvolní, dáme vám vědět)

Témata:
Úspora energie a práce se stresem: Mgr. et MgA. Martin Sedláček
Já a autorita či autority: Mgr. Kristina Pernicová
Jak naslouchat a lépe komunikovat: Radka Schillerová, MBA
Hodnocení, sebehodnocení: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.