Komunita začínajících učitelů

Začínající učitelé postrádají bezpečný prostor, kde by si mohli nejen osvojit praktické nástroje pro práci se školní třídou, ale také sdílet své úspěchy, neúspěchy i problémy s kolegy a odborníky. My jim ho nabízíme – pomocí dvou unikátních programů.

První je série workshopů.

Během podzimu proběhnou 4 workshopy. Jejich cílem je podpořit začínající učitele v jejich praxi, rozšířit jim znalosti a dovednosti v tématech, která musí každodenně řešit. Odnesou si teoretický i praktický vhled a budou moci sdílet své zkušenosti.

Workshopy připravujeme jako navazující sérii pro uzavřenou skupinu 15 motivovaných účastníků a účastnic. Témata spolu souvisejí a vzájemně se prolínají. V uzavřené skupině vznikne důvěrný prostor pro sdílení a spolupráci. Během navíc během čtyř setkání účastníci budou moci navázat kontakt, který přetrvá i po skončení podzimních workshopů.

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy jsou workshopy zdarma. (přihlášky jsme už uzavřeli, ale když se přidáte do našeho newsletteru, pokud se místo uvolní, dáme vám vědět)

Tady je harmonogram:

26. září – Úspora energie a práce se stresem: Mgr. et MgA. Martin Sedláček

24. října – Já a autorita či autority: Mgr. Kristina Pernicová

21. listopadu – Jak naslouchat a lépe komunikovat: Radka Schillerová, MBA

12. prosince – Hodnocení, sebehodnocení: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

 

Druhým programem jsou víkendová setkání.

O nich vám víc řekneme brzy, ale pilotní běh bude o odborném dohledu, komunitní podpoře, coachingu. Během dvou víkendů dojde na předávání uznalostí, sdílení problémů a zkušeností a taky půjde o důvěru.