Výluka vznikla na podzim 2015 jako projekt a později i spolek pro studenty a studentky různých oborů vysokých škol, kteří, ačkoliv nestudují pedagogické obory, přemýšlí nad učitelstvím. Výluku vymyslely o rok dříve Jana a Sandra při studiu svých tehdejších oborů – biologie a knihovnictví – po společném výletě do Londýna, kde se dozvěděly o britské neziskovce TeachFirst. Z nějakých důvodů ani jedna z nich nešla studovat učitelství, byť věděly, že by je učení bavilo. TeachFirst se zdálo jako ideální projekt pro lidi s podobnou studijní cestou, a tak začaly přemýšlet nad tím, že by chtěly zkusit společně začít realizovat něco podobného, jen v menším, jako spolek.

Zakladatelky svým nápadem nadchly několik schopných přátel, a tak mohl skutečně vzniknout projekt Výluka. V akademickém roce 2016/2017 proběhly pilotní výjezdy několika odvážných vysokoškolských studentů a studentek, kteří pomohli nadšeneckému projektu vyklubat se v plnohodnotný komplexní produkt, který pomáhá jednotlivcům při rozhodování o jejich dalším směřování, dále pak učitelům a učitelkám při znovuobjevování vlastní motivace díky spolupráci s nadšenými lidmi, a skrze to i zapojeným školám a celému systému.

Během 5 let ve vzdělávacím rybníčku Výluka konzultovala s nejznámějšími českými vzdělávacími organizacemi, spolupracovala s různými školami a jejich řediteli či ředitelkami, diskutovala s desítkami učitelek a učitelů a zkusila učit stovky dětí.