Dokumenty:


624505-200     Přihláška do spolku Výluka, z. s.

624528-200     Zápis z valné hromady, 3.11.2021

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

624528-200     Oznámení o zpracování osobních údajů – lektoři

624528-200     Oznámení o zpracování osobních údajů – účastníci a účastnice

624528-200     Oznámení o zpracování osobních údajů – newsletter

624528-200     Oznámení o zpracování osobních údajů – příloha přihlášky do spolku Výluka

624528-200     Zápis z valné hromady, 10.11.2020

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU VÝLUKA ZA ROK 2019

624505-200     Oznámení o svolání valné hromady spolku Výluka, z. s., v roce 2020

624528-200     Zápis z valné hromady, 2.12.2019

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU VÝLUKA ZA ROK 2018

624505-200     Oznámení o svolání valné hromady spolku Výluka, z. s., v roce 2019

624528-200     Zápis z valné hromady, 21.11.2018

624528-200     Oznámení o svolání valné hromady spolku Výluka 2018

624528-200     Účetní závěrka spolku Výluka za rok 2017

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU VÝLUKA ZA ROK 2017

624528-200     Zpráva disciplinární komise 2018, spolek Výluka

624528-200     Nové stanovy spolku Výluka 2018

624528-200     Zápis z valné hromady, 20. 12. 2017

624528-200     Oznámení o svolání valné hromady spolku Výluka 2017

624528-200     VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU VÝLUKA ZA ROK 2016

624528-200     Kodex spolku Výluka

624528-200     Jednací a organizační řád spolku Výluka

624528-200     Stanovy spolku Výluka

624528-200     Zápis ze zakládající valné hromady konané 3. října 2016